Takstblad for Bjergby Mark Vandværk 2020

Takstblad for Bjergby Mark Vandværk 2019.pdf

Takstblad 2018 PDF

Takstblad 2017 PDF

Iøvrigt henvises til Fællesregulativ for Private Vandværker i Slagelse Kommune

Fællesregulativ revideret marts 2019.pdf

            BJERGBY MARK VANDVÆRK


 
   

Takstblad for regnskabsåret 2020 (beløbene er excl. moms)

Takstblad for 2020 er uændret gældende for regnskabsåret 2021

kr.
   
Normalbidrag for enfamiliehuse (anlægsbidrag, forsynings-og stikledning)         37.380
Indskud til vandværk (anlægsbidrag ) 8.560
Målerafgift pr. år - incl. andel til målerudskiftning pr boligenhed

Dog ved forbrugere med måler over 2,5 m3
Fast målerafgift pr hovedmåler, andel til målerudskiftning
912


1000
Målerafgift ved ekstra målere 100,00
Vand pr. m3 8,47
Grøn afgift til staten incl. drikkevandsbidrag (kr. 6,18 + 0,19) 6,37
1. Rykkergebyr  (momsfri) 100,00
2. Rykkergebyr   (momsfri)                                                 100,00
Åbne-lukkegebyr 1. Gang
+ udgifter til VVS installatør
1.000,00
Åbne-lukkegebyr 2. Gang
+ udgifter til VVS installatør
1.000,00
Manglende aflæsning / Skønnet forbrug (momsfri) 200,00
Manglende aflæsning / Foretaget af vandværket               1.000,00
Alm. udskiftning af vandmåler i.h.t. udskiftningsplan (8 år),
dækkes af vandværket efter tidligere indbetalt afgift.
 
Flyttegebyr                  250,00
 Gebyr oplysning til ejendomsmægler/advokat ved ejendomshandler                  250,00
 Gebyr EAN opkrævning                    50,00
Normalbidrag for forbrugere med forbrug over 500 m3  
Indskud til vandværk - afhængig af størrelse og evt landzone, se særskilt pdf for 2019  
Fælles:  
Ved nyetablering eller væsentlige ombygninger skal der etableres målerbrønd, som betales af forbruger.  
Frostsprængte målere betales af forbrugeren.  
Der kan forekomme særlige regler for enkelte lodsejere.  

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Bjergby Mark Vandværk A.m.b.a.

Formand Rasmus Andersen
Marysvej 8
Slotsbjergby
4200  Slagelse

 

Mobil tlf 22 32 66 21

Ved akut kontakt til vandværket - vælg vagttelefon
ring til bestyrelsesmedlem Mogens Larsen - 23 68 70 65

 

Opkrævning af vandafgifter, eller spørgsmål om betaling, samt tilmelding af nye forbrugere- kontakt:

Regnskabskontor Nord Aps, Gisselfeldvej 109, 7400 Herning v Frank Damgaard Kristensen

kontortid Man-Tors. 10-16 Fredag 10-12, tlf 96 39 91 00, e-mail:fdk@rskn.dk

 

Øvrige spørgsmål til vandværket kontakt:

Administrativ medarbejder John Wismann
Mobil tlf. 22 72 20 16
Kontortid: Torsdag mellem 13.00-17.00
E-mail:
kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk